Klienci biznesowi

Klienci biznesowi

Prawo cywilne:

 • czynności windykacyjne
 • wezwanie do zapłaty
 • złożenie pozwu
 • uzyskanie sądowego zabezpieczenia należności
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prawo handlowe:

 • rejestracja i likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji
 • przekształcanie przedsiębiorstw
 • sporządzanie umów, statutów i regulaminów
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z Krajowym Rejestrem Sądowym

Prawo upadłościowe i naprawcze:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • zgłaszanie wierzytelności klienta w postępowaniu upadłościowym
 • upadłość konsumencka i inne

Prawo pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia), negocjacje ze związkami zawodowymi, zwolnienia grupowe
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
google logo