Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Prawo cywilne:

 • windykacja należności pieniężnych (kierowanie wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów o zapłatę, współpraca z komornikami w celu wykonania wyroku)
 • sprawy konsumenckie
 • odszkodowanie
 • eksmisja
 • odwołanie darowizny
 • ubezwłasnowolnienie

Prawo rodzinne:

 • rozwód
 • separacja
 • małżeńskie umowy majątkowe
 • podział majątku
 • alimenty
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • miejsce pobytu dziecka
 • kontakty rodzica z dzieckiem
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka
 • sprawy o ustanowienie rodziny zastępczej

Prawo karne i wykroczeń:

 • obrona w postępowaniu karnym i wykroczeniowym
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym i wykroczeniowym
 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
 • prywatny akt oskarżenia
 • sprzeciw od wyroku nakazowego

Prawo własności nieruchomości:

 • zniesienie i podział współwłasności
 • sprawy o zasiedzenie
 • ustanowienie służebności i dochodzenie związanych z tym odszkodowań

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • ustalenie stosunku pracy
 • odszkodowanie przeciwko pracodawcy
 • wypadek przy pracy
 • mobbing

Prawo administracyjne:

 • odwołanie, zażalenie, skarga do sądu administracyjnego

Sprawy cudzoziemców:

 • zgoda na osiedlenie się
 • karta pobytu
 • obywatelstwo

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • unieważnienie testamentu
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia

google logo