Porady prawne on-line

Kancelaria oferuje doradztwo prawne on-line. Umożliwia to uzyskanie pomocy prawnej bez opuszczania domu lub siedziby przedsiębiorstwa. W ten sposób możliwe jest uzyskanie porady prawnej, pisma procesowego, projektu umowy, analizy prawnej.
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja Regulaminu
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy i przedstaw swój problem prawny wraz z pytaniem/pytaniami
  • Załącz związane ze sprawą dokumenty
  • Zaakceptuj Regulamin i wyślij formularz
 2. Wycena porady prawnej
  • Analiza wypełnionego formularza i wycena jest bezpłatna
  • Odbierz e-maila z wyceną porady i terminem jej udzielenia
 3. Uiszczenie wynagrodzenia
  • Po akceptacji wyceny dokonaj płatności poprzez przelew na niżej podany rachunek bankowy Kancelarii
 4. Otrzymanie porady prawnej
  • Odbierz e-maila z poradą prawną, projektem umowy, pismem procesowym
  • Czas realizacji uzależniony jest od poziomu skomplikowania sprawy

Formularz zgłoszeniowy