Usługi

Kompleksowe usługi prawne

Formy świadczenia usług

  • Stała obsługa prawna przedsiębiorcy lub podmiotu nie prowadzącego działalności gospodarczej (np. fundacji, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowej)
  • Reprezentacja w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych
  • Sporządzanie pism w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym
  • Opinia prawna
  • Porada prawna
  • Projekty umów, regulaminów, statutów, porozumień
  • Interpretacja obowiązujących przepisów prawa
  • Uczestnictwo w negocjacjach
  • Uczestnictwo w mediacjach
google logo