Zasady współpracy

Zasady współpracy

Dostosowując się do potrzeb Klienta Kancelaria proponuje następujące systemy rozliczeń:

Godzinowy

  • wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracownika Kancelarii i wcześniej ustalonej stawki godzinowej

Za usługę

  • wysokość wynagrodzenia określana jest indywidualnie za zleconą usługę prawną

Ryczałtowy

  • wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną (preferowany przy świadczeniu stałej obsługi prawnej przedsiębiorców)

Wynagrodzenie z premią za sukces (success fee)

  • w przypadku spraw skomplikowanych i czasochłonnych elementem wynagrodzenia może być dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy
google logo