Zasady współpracy

Dostosowując się do potrzeb Klienta Kancelaria proponuje następujące systemy rozliczeń:

Godzinowy

wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracownika Kancelarii i wcześniej ustalonej stawki godzinowej

Za usługę

wysokość wynagrodzenia określana jest indywidualnie za zleconą usługę prawną

Ryczałtowy

wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną (preferowany przy świadczeniu stałej obsługi prawnej przedsiębiorców)

Wynagrodzenie z premią za sukces (success fee)

w przypadku spraw skomplikowanych i czasochłonnych elementem wynagrodzenia może być dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy